Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Blekinge första stopp på Visit Swedens besöksnäringsturné

Vem gör vad när det kommer till att stärka varumärket Sverige och vårt land som besöksmål? Vilka frågor hamnar på Visit Swedens bord och vilka ligger på regioner, kommuner och destinationer? Och hur kan Blekinge få större attraktionskraft genom samverkan med Visit Sweden? Under torsdagen besökte bolagets vd Susanne Andersson, Blekinge och träffade representanter från besöksnäringen under ett lunchmöte på Eriksberg Hotell & Safaripark. 


Torsdagens träff i Blekinge var Susanne Anderssons första  på en planerad besöksturné till Sveriges alla 21 regioner för att berätta om Visit Swedens uppdrag, få till en dialog om fördelar, möjligheter och hur vi tillsammans får ut bästa effekt av de insatser som görs. På alla nivåer. Lunchen på Eriksberg samlade ett tjugotal personer från Blekinges besöksnäring – representanter från ledande destinationer, entreprenörer, tjänstemän från region och kommuner och samarbetspartners.


Blekinge och Sverige tillsammans

Susanne Andersson, vd sedan i våras men tidigare vice ordförande i bolagets styrelse, presenterade Visit Sweden som bolag med en översikt av struktur, arbetssätt och målsättningar. Men allra mest värdefull var den öppna och inbjudande diskussion som kom sen. En konstruktiv dialog där Visit Blekinges Ola Söderdahl och Susanne frågade lunchsällskapets näringsrepresentanter om hur de ser på nuläget och framtiden. På utmaningar och möjligheter att stärka besöksmålen Blekinge och Sverige på en och samma gång. Marinmuseum, Sweden Rock Festival, Eriksberg Hotell & Safaripark, Mörrums Kronolaxfiske, Blekingeleden, Blekinge Arkipelag/ARK56, Bergs restauranger, Scandic Karlskrona, Lufthansa och Visita kom alla med kloka inspel om hur pandemin påverkat verksamheten – både positivt och negativt och i många fall faktiskt gett ökade affärer.

Nationell styrning och gemensamma utspel

Visit Sweden ska marknadsföra Sverige som helhet, numera både nationellt och på fokusmarknader utomlands. Som statligt bolag kan de inte samarbeta direkt med enskilda aktörer och destinationer, det skulle räknas som statsstöd. Men om en idé kommer via Visit Blekinge går det däremot bra. Det finns en struktur och ett system som vissa tycker är stelbent – besöksnäringen och dess aktörer har ingen tradition av nationell styrning utan har byggts av företag och branschföreningar som vuxit. Men det är styrningen som ger oss möjlighet att växa.

Visit Sweden är, precis som Visit Blekinge, ett marknadsföringsbolag. Huvuduppdraget är att få fokusmarknaderna att bli nyfikna på Sverige och välja att resa hit. De använder sig ofta av PR-drivna kampanjer som skapar stor uppmärksamhet och gör ett större utspel varje år – ett som tar merparten av årsbudgeten i anspråk. Den 18 oktober presenterade Regeringen sin nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

– Strategin sätter riktningen för Visit Swedens arbete men vår insats kan bara få tillräckligt stor effekt om regionerna jackar i sin marknadsföring i våra kampanjer. När vi har presenterat årets stora utspel kommer alla regioner och destinationer få möjlighet att tänka kring hur de kan koppla på sig på temat. Det är så vi kan samarbeta för att nå maximal effekt. Och vi måste både jobba hårt för att få svenskarna att stanna på hemmaplan och för att locka tillbaka de internationella gäster som vi tappat under pandemin, sa Susanne Andersson.

Vad behövs?

Gänget som möttes för lunch denna soliga oktobertorsdag var överens om att Blekinge har enormt mycket att erbjuda och att aktörerna gör ett fantastiskt jobb. 

Fortsätt att vara så bra som ni är. Fortsätt erbjuda ert högklassiga värdskap och fina upplevelser i våra makalösa miljöer, var Ola Söderdahls svar på frågan "Vad kan vi i Blekinges besöksnäring göra för att öka Sveriges attraktionskraft?". 

Och när det handlar om vad Visit Sweden rent konkret kan göra för att underlätta arbetet ute i regionerna så är kunskapsdelning central. Genom att dela med sig av expertis kring hur en ny potentiell marknad som t. ex. Polen kan utvärderas eller marknadsföring av flygresorna från Frankfurt till Blekinge – få hit folk. Det kan statliga Visit Sweden hjälpa till med, när besökarna väl kommer hit får Blekinges besöksnäring ta hand om dem. 

– Det är en ansvarsfördelning med stor potential. Jag vet ju hur duktiga våra aktörer är på den biten. Jag ser fram emot att bygga Blekinges varumärke i nära samarbete med dem och med Visit Sweden, det här var en riktigt bra start, sa Ola Söderdahl avslutningsvis.

Frågor? Kontakta Ola Söderdahl på ola@visitblekinge.se eller 0734-29 47 47.
Ämnen

Kategorier


Visit Blekinge AB (svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – av besöksnäring och inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft genom effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. I samverkan och på egen hand ansvarar Visit Blekinge för insatser och aktiviteter som ska öka antalet besökare enligt de mål som satts i strategin för besöksnäringen och målen i den regionala utvecklingsstrategin. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för de olika målgrupperna, handlar allt vi gör om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445