Gå direkt till innehåll
76% rekommenderar att flytta till Blekinge

Blogginlägg -

76% rekommenderar att flytta till Blekinge

Under februari-mars genomförde vi tre separata enkätundersökningar med syfte att kartlägga vilket stöd och vilken information vi behöver tillhandahålla för potentiella inflyttare.

Vi frågade också hur man ser på Blekinge. Enkäten riktade sig till potentiella inflyttare, primärt utanför länets gränser. Denna enkät riktade sig till personer i åldern 18-50 år. Undersökningen besvarades av 746 personer, varav 616 bor utanför Blekinge.

  • Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till Blekinge (60,5%) eller neutrala (32,8%). Endast 4,3% har en negativ uppfattning. Hela 76% anger att de skulle kunna rekommendera en vän eller kollega att flytta till Blekinge.
  • De överlägset viktigaste förutsättningarna för att flytta hit är goda förutsättningar att hitta arbete och bostad. Var femte anger också att närhet till grönområden och friluftsliv är mycket viktigt, medan ”låga kostnader” och ”kultur och aktiviteter” anges som viktigt av drygt 9%.
  • Hälften av de svarande förväntar sig stöd och hjälp av samhället, främst kopplat till bostäder och att hitta arbete. Knappt var fjärde önskar sig också information om föreningar, skolor/barnomsorg och liknande.

På frågan om vad de associerar Blekinge med svarar mer än hälften, 56,3%, natur och friluftsliv.

Vid en närmare granskning av svaren är det tydligt att Blekinge uppfattas positivt och som ett vackert landskap. Få uppger att de tänker på karriärmöjligheter och innovation.

Live in Blekinge arbetar med uppdraget att skapa en stark profil för Blekinge, som bygger på våra styrkor. Det innebär att vi kan ta avstamp i vår vackra natur och att vi har nära till det mesta – men också att vi behöver bli bättre på att berätta om alla möjligheter som finns här för ett gott liv med karriär, boenden och bra fritid.

Du kan läsa hela rapporten interaktivt här:

eller ladda hem resultatet som en pdf som är bifogad.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445