Gå direkt till innehåll
Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Pressmeddelande -

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges kommuner för första gången i en gemensam monter för att visa upp Blekinge som en attraktiv boendeplats med spännande karriärmöjligheter. Satsningen tar avstamp i det gemensamma platsvarumärket som lanserades i maj.

Har du koll på vad Blekinge erbjuder för jobb- och boendemöjligheter? Funderar du, eller någon du känner, på att flytta till Blekinge? Kanske är du sugen på att börja plugga i höst, eller nyfiken på vad det finns att göra i grannkommunerna? I Blekingekommunernas gemensamma monter får du en unik möjlighet att träffa representanter från hela länet på ett och samma ställe.

Genom att samlas kring det nyligen framtagna platsvarumärket “BLEKINGE. Kom närmare.” har kommunerna initierat ett samarbete för att nå ut till potentiella invånare, besökare och etableringar. En pilot för samarbetet genomförs på den stora flygdagen som lockar många besökare från Blekinge och närliggande regioner. I samarbetet deltar även Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier, samt Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdrag att synliggöra Blekinges attraktionskraft.

"Det känns roligt att vi så snabbt kan komma igång och jobba konkret med ett gemensamt platsvarumärke – och det är viktigt för utvecklingen av vårt fantastiska Blekinge. Under Flygdagen samlas vi för att visa upp ett enat attraktivt Blekinge för våra målgrupper och det är ett startskott för många fler gemensamma initiativ att nå ut."
Fredrik Jenfjord, VD Visit Blekinge.

  Initiativet tar även stöd i den överenskommelse om kraftsamling som Region Blekinge och de fem kommunerna ingått i för att locka hit nya invånare, inte minst för att många framgångsrika företag har stora rekryteringsbehov. Överenskommelsen omfattar en rad insatser inom kompetensförsörjning, marknadsföring och samverkan. Medverkan på flygdagen är en insats som klickar i samtliga boxar. Ett regionalt samarbete förbättrar möjligheten att ge relevant information och service, och därmed öka chansen att fler väljer att leva och bo i en kommun i Blekinge snarare än på någon annan plats.

  Relaterade källor

  Flygdagen Flygdagen 2024 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

  Blekinges nya platsvarumärke och tillhörande verktygslåda www.blekinge.se

  Pressutskick från Kraftsamling

  Ämnen

  Kategorier


  Visit Blekinge AB(svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

  Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft med effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för våra målgrupper, handlar alla Visit Blekinges insatser om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

  Kontakter

  Lotta

  Lotta

  Projektledare Live in Blekinge 0735-797988

  Relaterat innehåll