Gå direkt till innehåll
var med när platsvarumärket för Blekinge lanseras
var med när platsvarumärket för Blekinge lanseras

Pressmeddelande -

Pressinbjudan! Välkommen på lansering av Blekinges nya platsvarumärke, 21 maj 2024.

NU SÄTTER VI BLEKINGE PÅ KARTAN!

Bli en del av Blekinges framtida framgång! Efter åtta månaders samarbete med över 600 deltagare, är vi redo att avslöja ett nytt platsvarumärke som ska stärka Blekinges attraktionskraft. Denna insats är ett led i den regionala satsningen Live in Blekinge, vars mål är att öka kännedomen om regionen och locka fler invånare, besökare, och etableringar.

Delta i lanseringen av Blekinges nya platsvarumärke

🗓 Datum: 21 maj
📍 Plats: The Pot, Karlskrona
⏰ Tid: 14:00 - 18:00, med öppet lanseringsevent i foajén från 16:00

Starta resan med oss genom en inspirerande eftermiddag fylld med information, samtal och ett festligt mingel.

Press & Journalist

Vi finns på plats och svarar gärna på frågor under dagen. Här är några hållpunkter om ni inte har möjlighet att vara med under hela dagen!

Kl 14-16 Presentation av det nya platsvarumärket. Om ni vill vara med på denna del, kom lite tidigare då det spelas in i studio.

Kl 16-18 Lanseringsmingel, då öppnas portarna till minglet med interaktiva stationer, finns möjligheter att prata med både projektledare och deltagare i arbetet.

Kl 16.45 körs en 15 min presentation av arbetet.


Bakgrundsinformation

Varför görs satsningen?

Blekinge är en plats full av möjligheter. Här finns bra livskvalitet, innovationskraft, karriärmöjligheter och attraktiva livsmiljöer. Många företag växer expansivt och de söker ett stort antal nya medarbetare. Sedan millennieskiftet har Blekinge dessvärre haft en minskande befolkning. Människor flyttar härifrån i högre grad än de flyttar hit. Undersökningar visar dessutom att vi är relativt okända, och att vi har stark konkurrens från andra platser. För att vårt län ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt måste vi bryta detta mönster.

Vi har tagit fram ett platsvarumärke som ska hjälpa oss att dra åt samma håll och samtidigt vara ett stöd som stärker det egna varumärket. Så jobbar din verksamhet med att attrahera fler invånare, medarbetare, studenter, föreningsmedlemmar, verksamhetsetableringar, så är platsvarumärket ett verktyg att använda i er kommunikation och marknadsföring. Det är ett stöd för både enskilda aktörer och samverkanskonstellationer att nå ut mot olika målgrupper. Varumärket är ett löfte till omvärlden på vad vi kan leverera och det gör vi tillsammans.

Vem står bakom satsningen?

Blekinges nya platsvarumärke har arbetats fram inom projektet Live in Blekinge, som drivs av Region Blekinge, Visit Blekinge och Techtank. Arbetet med platsvarumärket har letts av Visit Blekinge och involverat hundratals personer. Arbetet är finansierat genom regionala tillväxtmedel, som är ett statligt anslag via Tillväxtverket.

Kontakt för lanseringen
Lotta Johansson, Projektansvarig på Visit Blekinge
0735-797988
lotta@visitblekinge.se

Efter lansering kan du läsa mer om platsvarumärket på www.blekinge.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visit Blekinge AB(svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft med effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för våra målgrupper, handlar alla Visit Blekinges insatser om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445