Gå direkt till innehåll
Visit Blekinge lanserar unikt mognadsverktyg för besöksnäringen

Pressmeddelande -

Visit Blekinge lanserar unikt mognadsverktyg för besöksnäringen

Ingen aktör är den andra lik i besöksnäringen. Och alla är olika mogna i sin satsning. Ibland kan det vara svårt för företagen att få överblick över sin egen mognadsnivå och hitta det nästa "naturliga" steg för fortsatt utveckling. I det nyligen avslutade projektet CoTourism utvecklades därför en digital analysmetod för mognadsutveckling, och nu äntligen är det dags för lansering!

- Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som mäter företagens mognad som syftar till att stötta dem att öka sin förnyelseförmåga och konkurrenskraft. Verktyget ger företagen en bild av vad deras nästa steg kan vara och vi som jobbar med näringen får förståelse för vad de behöver. Genom ett självskattningsverktyg får de direkt återkoppling om deras styrkor och förbättringsområden inom ex marknadsföring, digital tillgänglighet och hållbart företagande, säger Lotta Johansson, projektansvarig på Visit Blekinge.

Syftet är inte att alla företag ska få toppbetyg inom samtliga kategorier – utan att det ska hjälpa företagen se potential och hitta individuella möjligheter för avancering. Ett annat argument är att motivera en höjning av lägstanivå i hela branschen. För främjandesystemet ger verktyget möjligheter till analys och jämförelser, temperaturmätning av näringen, och förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som efterfrågas.

Verktyget har utvecklats i samarbete med regionens alla kommuner, Blekinge Arkipelag, flera besöksnäringsföretag, fullservicebyrån Milou och Svensk Destinationsutveckling som är ett av Sveriges ledande aktörer inom utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor.

Om projektet CoTourism

Projektet CoTourism pågick under 2020-2023 och erbjöd direkta insatser till företag i Blekinges besöksnäring inom digitalisering och hållbar produktutveckling. Över 100 företag tog del av över 500 stöd i form av utbildningar, föreläsningar och nätverksaktiviteter. 80% av insatserna spelades in och kan även beställas i efterhand. Ur projektet har även 5 fortsättningar för en hållbar besöksnäring skapats, varav detta mognadsverktyg är en av dem.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visit Blekinge AB(svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft med effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för våra målgrupper, handlar alla Visit Blekinges insatser om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445