Gå direkt till innehåll
Den nya styrelsen för SNED: Mats Schöld (Malmö Stad), Caroline Törnblad (Destination Jönköping), Patrick Tengwall (Visit Stockholm), Anniela Forsell (Göteborg & Co), Mattias Pettersson (Visit Blekinge) & Birgit Öhlund (Luleå Business Region).
Den nya styrelsen för SNED: Mats Schöld (Malmö Stad), Caroline Törnblad (Destination Jönköping), Patrick Tengwall (Visit Stockholm), Anniela Forsell (Göteborg & Co), Mattias Pettersson (Visit Blekinge) & Birgit Öhlund (Luleå Business Region).

Pressmeddelande -

Visit Blekinges destinationsutvecklare tar plats i nationell nätverksstyrelse

Hur ska Sverige utvecklas som evenemangsdestination och hur kan vi stärka vår position? Det är frågor som nätverket Swedish Network of Event Destinations jobbar med, nu med kloka inspel från Visit Blekinges destinationsutveckare Mattias Pettersson som just valts in i nätverkets styrelse.

Under veckan som gått arrangerades Riksidrottsförbundets Mötesplats Idrott & Destination i Borås. Ett forum där destinationer, regioner, specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund samlas för att skapa förutsättningar för fler hållbara internationella idrottsevenemang i Sverige. 

     På plats fanns Visit Blekinges destinationsutvecklare Mattias Pettersson och för honom blev besöket särskilt givande eftersom han lämnade Borås med en ny styrelsepost i bagaget: Mattias blev invald i styrelsen för Swedish Network of Event Destinations (SNED) som höll sitt årsmöte under RF:s evenemang.

Swedish Network of Event Destinations

SNED är ett öppet nätverk och en öppen samverkansplattform för destinationer som arbetar icke-kommersiellt med publika evenemangsfrågor. Ett nationellt organ som håller samman destinationer kring publika evenemangsfrågor men också en samverkansplattform för att träffas och nätverka, skapa evenemangsutveckling, dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt evenemangsarbete. Nätverket är ungt, startat så sent som 2019 och beskriver sitt syfte såhär:

  • Att gemensamt stärka destinationer som arbetar med publika evenemang i Sverige.
  • Att gemensamt skapa ett forum för att öka kompentensen och samla sakfrågor kring publika evenemang.
  • Att sätta definitioner och standards på nationell nivå


Stor kompetens och kunskap

I SNED:s nya styrelse sitter också Mats Schöld (Malmö Stad), Caroline Törnblad (Destination Jönköping), Patrick Tengwall (Visit Stockholm), Anniela Forsell (Göteborg & Co) och Birgit Öhlund (Luleå Business Region).

– Det här är en gruppkonstellation med oerhört mycket kompetens och erfarenhet i de aktuella frågorna och det känns väldigt hedersamt att nätverkets medlemmar gett mig förtroendet att ingå i styrelsen. För oss i Blekinge innebär det att vi är aktiva i att driva utvecklingen och kan komma med inspel kring hur Sverige ska upplevas som evenemangsdestination. Det är viktigt och hedrande att vi är med i det här sammanhanget och jag ser mycket fram emot att få jobba med de här frågorna – tillsammans med såväl den nytillsatta styrelsen som med övriga destinationskollegor runt om i landet, säger Mattias Pettersson.


Har du frågor?

Kontakta Mattias Pettersson på tel: 0731-514361 eller e-post: mattias@visitblekinge.se

Ämnen

Kategorier


Visit Blekinge AB (svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna, och andra offentliga intressenter skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – av besöksnäring och inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Visit Blekinge har både det nationella och internationella marknadsuppdraget och en viktig del i arbetet är att öka Blekinges konkurrenskraft genom effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. I samverkan med aktörer i länet, står Visit Blekinge AB för insatser och aktiviteter som ska öka antalet besökare enligt de mål som tagits fram i strategin för besöksnäringen och den regionala utvecklingsstrategin. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för de olika målgrupperna, handlar allt bolaget gör om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

Presskontakt

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445
Lotta Bojeby

Lotta Bojeby

Presskontakt Marknadskommunikatör/PR +46708850131