Gå direkt till innehåll
Slutseminarium för projektet som bara är början

Nyhet -

Slutseminarium för projektet som bara är början

En solig tisdag i slutet av september möttes projektteam, tjänstemän och politiker för projektet CoTourisms slutseminarium. Och alla som fanns på plats på Brokamåla Gård var rörande överens om att det här EU-sponsrade projektet för Blekinges besöksnäring har varit en verklig succé. Inte bara för att målen överträffats med råge utan också för att en samverkansmodell med stort värde för Blekinges framtid arbetats fram under de senaste tre åren.

119 deltagande företag, 24 insatser (närmare 100 delinsatser) och 500+ stöd. Projektledare Lotta Johansson knöt ihop säcken och presenterade projektet från start till mål innan det var dags för panelsamtal och en runda med personliga reflektioner. De flesta av dagens deltagare kände väl till projektet och många har varit med sedan starten men för några, till exempel folkvalda som kommit till under perioden, var CoTourism en ny, och imponerande bekantskap.

Vad? En stödinsats i pandemin

Corona drabbade besöksnäringen hårt och syftet med CoTourism var att stödja små och medelstora företag inom näringen i Blekinge genom direkta – och kostnadsfria – insatser inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling. Att hjälpa dem öka sin konkurrenskraft och gå starkare ur krisen med relevanta verktyg och praktiska kunskaper från några av Sveriges vassaste experter. 80% av insatserna har varit digitala – en självklarhet under pandemin – och det betyder att de också är inspelade och att fler företagare kan ta del av dem i framtiden. Insatserna har handlat om att:

  • Implementera digitala lösningar och öka den digitala kompetensen
  • Utveckla, paketera och skapa digitalt säljbara produkter
  • Skapa gemensamma hållbara erbjudanden och samarbete

Exempel på insatser och kompetensutveckling

Form: Föredrag, workshops, nätverksträffar, rådgivning, utbildningar, introduktion till digitala verktyg och system etc.
Ämnen: Fota med mobilen, paketera och sälj paket, prissättning, hållbar produktutveckling, mognadsanalys, webbutveckling etc.

Hemligheten bakom framgången

Att projektmålet på 50 hjälpta företag uppnåtts med mer än 200% och att deltagarna uppskattat CoTourism så mycket beror på flera saker. Men att några saker sticker ut lite extra blev tydligt under diskussionerna och panelsamtalen på seminariet. Här märktes arbetsmetodiken med en indelning i faserna forma/kunna/göra och att forma-fasen tilläts ta tid samt det grundliga förarbetet. Hela projektet inleddes med 40 djupintervjuer med aktörer i besöksnäringen för att verkligen förstå behoven istället för att gissa och tro – varenda insats har styrts av näringens input och önskemål – och tagit hänsyn till högsäsong och arbetsbelastning. Ungefär 20% av insatserna har varit fysiska träffar, ute hos något av företagen. Att fokus på dessa träffar varit att nätverka, dela erfarenheter och peppa varandra har också varit väldigt uppskattat. Praktisk nytta med detsamma och på längre sikt har helt klart varit en motivator för de besöksnäringsföretagare som varit med på flera av CoTourisms insatser.

Lotta Johansson presenterade fem i topp-listan för deltagande företag i besöksnäringen:

De som varit med på flest insatser, 18 av 24 möjliga, är Ljuvadals camping i Olofström, tätt följda av Paddelkompaniet med 16 insatser och en trio med 15 insatser – Barnens gård, Hälleviks camping och Hanö Dyk- och ribcharter. Att de tagit sig tid för så många insatser och visat så stort intresse är fantastiskt och visar att vi lyckats ta fram stöd och utbildningar som är relevanta.

Jag tycker att det är häftigt att se den stora bredden i topplistan, från relativt nystartade företag till de som jobbat med sitt koncept i 25 år. Digitalisering och hållbar utveckling gör nytta i alla typer av verksamheter, för både nya och väletablerade företagare ur olika generationer.

Nyttigt direkt och på lång sikt – 5 exempel
CoTourism har fått fina omdömen från de deltagande besöksnäringsföretagen, som har fått direkt och faktisk nytta av insatserna. Även om huvudsyftet var att stärka företagen just under en svår tid så är graden av långsiktig nytta något som sållar agnarna från vetet när det kommer till projekt. Här är fem exempel på hur CoTourism fortsätter att addera nytta efter projektets slut.

  • Samverkan – ses regelbundet. De välfungerande team och arbetssätt som vuxit fram under CoTourism tas tillvara framåt. Projektteamet har arbetat fram en Samverkansmodell för en hållbar besöksnäring som ska testköras under perioden november 2023–maj 2024.
  • Mognadsanalysverktyg. Ju högre mognadsnivå ett företag har desto bättre nyckeltal. Därför skapades ett digitalt mognadsanalysverktyg som hjälper näringen att identifiera sin potential och hitta möjligheter att avancera.
  • Inspelade utbildningar – ett levande bibliotek av kunskap. Många av projektets digitala insatser har spelats in och kan fortfarande beställas av företag i Blekinge. De fortsätter att ge nytta och är relevanta under flera år framöver.
  • Upparbetade digitala och sociala kanaler. Vi ses i SoMe! Kanalerna finns kvar och innehållet kommer att formas om efter de beslut som tas i den strukturella samverkansgruppen framöver. Fin dialog mellan medlemmar i FB-gruppen!
  • Nystartat projekt (2023-05-01–2024-09-30) Live in Blekinge. Syftet är att förstärka bilden av ett attraktivt Blekinge och besöksnäringen ska användas som motor för fler besök och ett ökat intresse. Region Blekinge äger projektet med Visit Blekinge och Techtank som samverkanspartners.


Röster från panelsamtalen
Ett av inslagen under slutseminariet var panelsamtal med några av dem som jobbat med CoTourism, i projektteam och styrgrupp. I panelen fanns Håkan Andersson, Näringslivschef i Olofström, Therese Hagström Andersson, Besöksnäringsutvecklare i Karlskrona, Fredrik Jenfjord, VD Visit Blekinge, Simone Wenzel från Blekinge Arkipelag och Hanna Nilsson, Besöksnäringsstrateg på Region Blekinge. Här är några exempel på frågor och svar från panelsamtalet:

Håkan Andersson var med vid framskrivningen av projektet och fick frågor om hur väl han tyckte att resultatet matchar ambitionen som fanns då.

– Jag tycker att vi gemensamt har gjort ett bra jobb. Vi ville att den här satsningen skulle utgå från företagarnas perspektiv – vara konkret och ge direkta resultat. Redan från start har vi också jobbat för att CoTourism inte skulle bli ett projekt som är ett gammalt kapitel så snart det är avslutat. Vår arbetsgrupp för samverkan i Blekinge är ett bevis på att vi har lyckats där.

Fredrik Jenfjord fick svara på frågor om hur han ser på samarbetet inom CoTourism och mixen av praktiskt och strategiskt i Visit Blekinges breda uppdrag.

Att jobba strategiskt och praktiskt samtidigt, och samarbeta med besöksnäringen har gett väldigt bra resultat. Företagare som deltagit i ett seminarium om sociala medier kan gå hem och använda de nya kunskaperna för att få direkt nytta för affärerna, samma dag. Samtidigt kan mognadsverktyget som tagits fram, hjälpa dem att utveckla verksamheten långsiktigt. Att jobba integrerat och diskutera tillsammans är en modell vi ska ta med oss framåt, t ex i arbetet med Live in Blekinge. Bra projekt ger nytta i en permanent lösning, inte bara under projektperioden.

Till Therese Hagström Andersson ställde Lotta frågor kring hur hon, som jobbat med besöksnäringen i Blekinge under mer än 20 år, ser på projektet och vinsterna med arbetssättet.

Innan CoTourism upplevde jag att det fanns en projekttrötthet ute hos aktörerna och det grundläggande jobbet med forma-fasen och djupintervjuerna gjorde verkligen skillnad. Det gav bra momentum och fin respons från näringen. Det saknades också kommunikationsvägar hos oss som jobbar med frågorna i länet och gamla samarbeten hade vattnats ur men den här arbetsgruppen har gett oss kunskap om och kontakter med företag i hela länet. Allt kan och behöver inte varje kommun lösa själva. En sådan sak som hållbarhetsutmaningar måste vi t ex. ta oss an som län.

Summering – personliga reflektioner

Sista programpunkt var en runda med summerande tankar och personliga reflektioner kring CoTourism och varför projektet blivit en sådan succé. Alla fick komma till tals, här är ett par av de tankar som delades:

Sanna Persson, Närings-/besöksnäringsutvecklare i Sölvesborgs kommun:

– Jag känner en stolthet över att vi har rivit murar och jobbar tillsammans över kommungränserna. Om vi tittar fem år tillbaka var det väldigt uppdelat. När vi samarbetar, och tar med näringen från start, ger det direkt effekt för aktörerna. Det är stort att höra Christer på Hälleviks camping säga att CoTourism är det bästa stöd han någonsin fått. Och jag vill verkligen lyfta Lotta Johansson som styrt upp och projektlett på ett helt fantastiskt sätt.

Hanna Nilsson, besöksnäringsstrateg, Region Blekinge:

– Nu ser vi varandra som kollegor. Vi är små kommuner i en liten region men tillsammans blir vi effektivare och kan leverera på en högre nivå. Jag tror att vi alltid kommer att ha frågor som vi behöver lyfta i samverkansgruppen. Perfekt att vi redan har den här arenan och kan fördela arbetet – alla behöver inte göra allt.

Viktigt på riktigt framöver

Något som återkom i diskussionerna under slutseminariet, utöver betydelsen av samverkan och att utgå från näringens behov och verklighet, var att besöksnäringen är enormt viktig för Blekinges tillväxt de närmaste åren. En nyckel i utmaningen att vända de vikande befolkningssiffrorna. Idag är besöksnäringen en motor för hela samhällsutvecklingen, inte bara en “liten sidogrej” som ska locka turister under några sommarveckor. De starka relationer som byggts mellan Blekinges kommuner, regionen och näringen under CoTourisms projektperiod förbättrar oddsen rejält och ger arbetsgruppen för Live in Blekinge en verktygslåda med fungerande metoder och arbetssätt.

Text: Lotta Bojeby

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Jenfjord

Fredrik Jenfjord

Presskontakt VD/CEO +46702875445

Relaterat innehåll