Gå direkt till innehåll
Under torsdagen samlades närmare 50 chefer och specialister från offentlig sektor för att ta ett viktigt steg i rätt riktning i jakten på fler till Blekinge.
Under torsdagen samlades närmare 50 chefer och specialister från offentlig sektor för att ta ett viktigt steg i rätt riktning i jakten på fler till Blekinge.

Pressmeddelande -

Stort steg för Blekinges utveckling

Arbetsgivarna i Blekinge ropar efter arbetskraft och nya etableringar står runt hörnet. Samtidigt minskar Blekinge i invånarantal. Hur attraherar vi tusentals nya invånare till vår region för att möta behovet? Under torsdagen samlades närmare 50 chefer och specialister från offentlig sektor för att ta ett viktigt steg i rätt riktning.

Under kommande år behövs tusentals nya rekryteringar för att möta efterfrågan på arbetskraft i hela Blekinge. Många företag expanderar, Försvarsmakten växer och offentlig sektor behöver anställa. På Kreativum i Karlshamn samlades idag chefer och specialister från hela länet för att starta upp arbetet i projektet Live in Blekinge. Regionen och kommunerna, som presenterade befolkningsutvecklingen och kompetensbehov, var rörande överens om att fler invånare behövs i samtliga fem kommuner.

- Våra 160 000 invånare räcker helt enkelt inte till för att täcka behovet under den starka tillväxt som sker nu och framöver. I kommunerna och i Region Blekinge är vi helt enade om att vi behöver möta utmaningen tillsammans, berättar Peter Lilja, regiondirektör Region Blekinge.

  För att fler ska välja att flytta till Blekinge behöver kommunerna, näringslivet och invånare hjälpas åt att lyfta fram de möjligheter och fördelar som redan finns, och skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar olika aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter. Och det behöver bli enklare att få den hjälp man behöver och den information som krävs innan man väljer att flytta hit eller etablera sin verksamhet här.

  - Genom denna gedigna regionala satsning läggs en långsiktig strategisk grund för hur vi gemensamt berättar om Blekinge, marknadsför Blekinge och därmed skapar förutsättningar för nödvändig tillväxt, säger Fredrik Jenfjord VD Visit Blekinge.

  I en workshop fick deltagarna konkret fokusera framåt och finna gemensamma lösningar. Frågor som diskuterades var bland annat vilka associationer som finns kring Blekinge, och hur vi vill att Blekinge ska uppfattas av de som ännu inte flyttat hit? Hur ser vårt erbjudande ut? Vilken livskvalitet, vilka karriärmöjligheter, vilka etableringsmöjligheter finns och ska lyftas fram?

  - Vi ser samarbete i länet som nyckeln till att bemöta de utmaningar vi har för att locka nya invånare och lösa kompetensförsörjningen. Vi samarbetar redan på flera olika sätt, genom exempelvis Techtack och Visit Blekinge. Det räcker inte med att fortsätta som vi gör, utan vi måste växla upp. Och det vi gör, gör vi tillsammans. För hela länets utveckling, betonar Iréne, Robertsson kommunchef Olofström.

  Den röda tråden genom dagen var viljan att bygga framtidens Blekinge tillsammans, genom samarbete i hela länet. Blekinges varumärke ska vara en styrka som förstärker enskilda platsers och aktörers spets och profil. De fem kommunerna, regionen och andra aktörer var eniga och får också starkt stöd från näringslivet. Tillsammans ska framtidens Blekinge byggas, och det första spadtaget togs på Kreativum i Karlshamn.

  Mer information

  Kontaktperson: Niklas Carlsson, processledare Region Blekinge niklas.carlsson@regionblekinge.se

  Läs mer om projektet och följ arbetet framåt: https://www.visitblekinge.se/l...

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Visit Blekinge AB(svb) ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är, att i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

  Bolaget har både det nationella och internationella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkurrenskraft med effektiv och bred marknadsföring som stärker varumärket Blekinge. Vi står för insatser och aktiviteter som ska öka antalet besökare enligt de mål som tagits fram i strategin för besöksnäringen och i den regionala utvecklingsstrategin. Oavsett kommunikationskanal och anpassningar för våra målgrupper, handlar alla Visit Blekinges insatser om att fler ska upptäcka och välja Blekinge.

  Kontakter

  Fredrik Jenfjord

  Fredrik Jenfjord

  Presskontakt VD/CEO +46702875445

  Relaterat innehåll